Tellef RaustølTellef er opptatt av hvordan personer og virksomheter som arbeider med å skape lokal velferd kan styrke sitt samarbeid. Han har et brennende hjerte for hva kreative mennesker kan utrette sammen. Samarbeid skaper nye muligheter. Det er på nye steder og i ”rommene” mellom oss at vi ofte finner de beste løsningene.

Gjennom sitt yrkesaktive liv har Tellef arbeidet med samhandling fra ulike ståsteder innen kirke, kommune, FOU-virksomheter og bruker- og interessekontorer, både med befolkningens og ulike profesjoners perspektiv.

Nå samler han trådene og supplerer i tillegg med næring og kultur som nye arenaer for samarbeids-/partnerskapsprosjekter. Flere arenaer gir et mer helhetlig og samlende blikk på hvordan samspillet mellom mennesker i ulike sammenhenger kan organiseres på best mulig måte.

Tellef Raustøl er medlem av Organisasjonssosiologene.

{tab Utdannelse}

1969-1975Sykepleier, sosionom og diakon på Diakonhjemmets høgskolesenter
1991Cand. Sociol fra Universitetet i Oslo

PROFESJONELL

1975-1985Diakon og rådgiver i Den norske kirke
1986-1992Østlandsforskning
1993-1998 
1998- dd
Høgskolelektor, studierektor og forsker på Diakonhjemmets høgskolesenter
Selvstendig næringsdrivende i eget selskap; Tellef Raustøl
Rådgivning (TRR)

{tab Akeademisk grad}

1991 Embetseksamen i sosiologi
1991 Hovedfag i sosiologi
1987 Mellomfag i sosiologi
1985 Grunnfag i sosiologi
1983-84 Videreutdanning i samfunnsplanlegging
1972-75 Diakonhjemmets høgskolesenter, sosialhøgskolen

{tab Arbeidserfaring}

2006-d.d. Selvstendig næringsdrivende gjennom Tellef Raustøl Rådgivning (TRR)

1.10.05 Endret foretaketnavn til Tellef Raustøl Rådgivning (TRR)

2005-2002 Selvstendig næringsdrivende gjennom Senter for Organisasjon og Kompetanse i et konsulentfellesskap på Smestad.

2002-2000 Ansatt i Konsensus Kommunerådgivning AS

2000-1998 Selvstendig næringsdrivende gjennom Senter for Organisasjon og Kompetanse

1998-1996 Rektor på Diakonhjemmets sosialhøgskole

1996-1994 Høgskolelektor på Diakonhjemmets sosialhøgskole

1994-1993 Tilknyttet Diakonhjemmets høgskolesenter, forskningsavdelingen, som selvstendig næringsdrivende

1993-1992 Utførte prosjekt for KS Forskning, Kirke – og undervisningsdepartementet, Kirkerådet og Kirkens arbeidsgiverorganisasjon om ”Samspillet mellom kommunen og Den Norske Kirke”

1992-1986 Ansatt på Østlandsforskning, Lillehammer

1986-1977 Diakonikonsulent i Hamar bispedømme

1977-1975 Klokkerdiakon i Åssiden menighet

1969-72 Diakonhjemmets høgskolesenter, sykepleierskolen

.{/tabs}trygg handel medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0266 Oslo
Kontoradresse:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
0167 Oslo.
Tlf. +47 91 30 29 95
E-post: tellef@raustol.no