Frivillighet

TRR arbeider nå med å utvikle modeller og vinklinger for belønning av frivillige. Dette er helt nødvendig for å sikre fortsatt engasjement av de som er allerede engasjert,  og for å skape nødvendig forutsetninger for rekruttering av nye.

Kommunene kommer ikke til å klare sine helse- og omsorgsforpliktelser i nær fremtid uten hjelp av frivillige, mener Ap-ordfører Kristin Røymo i Tromsø.

pdfLes hele artikkelen.

 

Mer bruk av godtgjørelser og goder til frivillige!

Tellef Raustøl, TRR
pdf
Last ned som pdf

Frivilligheten skal være selvstendig, fri og uavhengig – heter det i frivillighetsmeldingen som ble lagt
fram av Kulturdepartementet like før jul (Meld.St.10 «Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig
2018-2019). Regjeringenes frivillighetspolitiske mål er; brei deltaking, ein sterk og uavhengig sektor,
forenklingsreform og ein samordna frivillighetspolitikk. Substansen i meldingen er statens virkemidler
for å nå disse målene.

trygg handel medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0266 Oslo
Kontoradresse:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
0167 Oslo.
Tlf. +47 91 30 29 95
E-post: tellef@raustol.no