Frivillighet

TRR arbeider nå med å utvikle modeller og vinklinger for belønning av frivillige. Dette er helt nødvendig for å sikre fortsatt engasjement av de som er allerede engasjert,  og for å skape nødvendig forutsetninger for rekruttering av nye.

 mat helseBente Wallander, Tidsskriftet aldring og helse vol. 22, nr. 4 – 2018

Prosjektet Måltidsvenn holdes fram av Regjeringen som eksempel for å stimulere til økt matglede blant eldre. Det forstår de som nyter dagens fellesskap på Borre i Horten kommune godt. – Dette måltidet gleder vi oss til hele uka, sier Liv Elvestad (88).

trygg handel medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Kontoradresse:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995
E-post: tellef@raustol.no