Eiendom og helse

De siste 10-15 årene har TRR vært rådgiver for store eiendomsselskaper for å utvikle helsekonsepter og skaffe leietagere.
TRR arbeider nå med slike prosjekter for eierne av Oslo Business park i Østre Aker vei 90, Høvik park og med utviklingen av Diakonhjemmets hage.

Frivillighet

TRR arbeider nå med å utvikle modeller og vinklinger for belønning av frivillige. Dette er helt nødvendig for å sikre fortsatt engasjement av de som er allerede engasjert,  og for å skape nødvendig forutsetninger for rekruttering av nye.

Kultur og helse

Forretningsområdet er under utvikling.

Øyvind Storm Bjerke, professor kunsthistorie
Tellef Raustøl, styreleder i Harald Kihle stiftelsen

 Maleren Harald Kihle (1905-1997) fra Horten var opptatt av det indre og skjulte Telemark, det
mystiske og dulgte under overflaten. Menneskenes uløselige tilknytning til naturen var av
særlig interesse.

pdfLes hele artikkelen

 

 

trygg handel medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Kontoradresse:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995
E-post: tellef@raustol.no